Formål

– Utbedre og utbygge småbåthavner og opplagsplasser i Porsgrunns indre havneområder
– Fremme interesse for et godt båtmiljø
– Samarbeide med organisasjoner med sammenfallende interesse om å utvikle friområder til beste for “båtfolket”