Historie

Sigurd Mathisen forteller om tidl. aktiviteter i PMFsigurd_mathisen_4

 

Porsgrunn Motorbåtforening stiftet 31.mai 1930
Regattaer og målkomiteer.
I 50års beretningen til Porsgrunn Motorbåtforening fremgår det,at fra starten ,31 mai 1930,at det var stor interesse for motorsport
og for motorbåtregattaer.
Foreningen ble derfor innmeldt i landsforeningen K.N.M.
Det var Sundjordkanalen ,som man vel kan kalle foreningens orlogshavn og vår første båthavn,med Nils Fjeldstad som den myndige
havnefogd.Senere ble bryggen ved Leirkupelven utbedret og ble i bruk til 1951.
I 1957 var Assuransebrygga med kran på plass,i 1958 var brobrygga på plass påde gamle brokarene.I 1968 var Bienbryggenes 2 utstikkere
ferdig til bruk,til sammen 130 båtplasser.
Båtregattaene startet fra begynnelsen av fra «ULVEN» Rust Hansens fritidsbåt,tidligere marinebåt,ankret opp ut for gamle Tollboden,
sener fra Bienbryggene
Regattaene gikk ut Porsgrunnselven videre til Voldsfjorden og eller ut til Langesundsfjorden.
Det var stor interesse for regattaene før og etter krigen,som varte i 5 år.Senere dabbet interessen av,og siste regatta var i 1970.
Det ble avholdt vårregattaer, turregattaer,Jomfrulandsregatta og høstregattaer,hest mot hest regatta.Jomfrulandsregattaen ble kortet av fra
rundt Jomfruland til rundt Siktesøya.I 1959 avviklet PMF landsregattaen.
Flere av våre medlemmer tok pokaler.Trygve Mathisen med «Rabben»tok kongepokalen og landspokalen, Henry Knudsen med «Liv»tok
Porsgrunn Komunes gavepremie og Ole Brynildsen tok en fin gavepremie med sin båt.Arrangementet fikk bra omtale.
Fjordpokalen, en porselensurne med motiv fra Saltbua fyrlykt i Frierfjorden,ble det kjørt regattaer om 4 ganger. Pokalen måtte vinnes
3 ganger,og Arne Arnesen med båten «Kos»1 napp,Henry Knudsen med sin båt «Liv»1 napp og Trygve Mathisen med «Rabben»2 napp.
På medlemsmøtene om vinteren ble regattaene og regattareglene ivrig diskutert.
De fleste regattaer ble kjørt etter KNMs regler,og det var særlig den såkalte fartsformelen,som var gjenstand for forandringer.
Den oprinnelige formel var utarbeidet av ing.Rustad i 1911,KNMs formel kom i 1925 og i 1928 ing. Furuholmens formel som ble
brukt frem til 1954,da ing. Sam Riise la frem en formel som ble litt forandtet i 1955 og i 1957.
Den beste formelen var vår egen. Det besto i å kjøre fartsmila over grunn,fra den svarte kosten vest av Lagmannskjær,til den røde
kosten ved «Skottland»syd for Langøy i Voldsfjorden,med 2 kontrollører om bord i båten,som senere utregnet tiden for hvor lang tid
for «eksakt» oppmålt distanse i regattaen båten måtte ha.
Det var mye arbaide for måle og regattakomiteene, men det gikk bra og alle ble fornøyde.
Jeg vil nevne 4 medlemmer som har gjort en stor innsats for Porsgrunn Motorbåtforening som jeg hedrer.
Andreas Rust Hansen. Stifter og formann i 25 år.
Arne Arnesen. Kasserer og sekretær i mange år.
Alf Myra. Formann og «gledespreder» for foreningen.
Kåre Nilsen. Formann i foreningen og mange styreværv
Porsgrunn. 27 mars. 03.
Sigurd Mathisen.

Asbjørn Bolager forteller om sjøsetting og mauring av båt.

båtpussen_til_vanns_asbjørn_bolager
Sjøsetting og mauring av båt på Heddalsvannet i 50 åra.Dagene er allerede blitt 3 t. lengre, snart blir det varmere og med
vårtegn i lufta kommer suget etterbåten sterkere.
Jeg minnes far`s båt med 2-taktsmotor og drammeglass med kikk-kran på toppen.Etter 2 bensindrammer på toppen startet
den alltid.Det jeg husker best var at vi måtte MAURE båten med det samme vi sjøsatte den for å holde den flytende.
Mauring foregikk på følgende måte: Ut i april mnd.når snøen var gått i bratte lier og maurtuene hadde tørket opp, sendte faren
minmeg til skogsmed en strisekkfor å hente tørr maurtue. Sekken ble hengt opp på et tørt og luftig sted helt til vi skulle sjøsette.
Båten ble skjøvet ut på vannet. Vi hadde en 3-4 m lang trestang med en blikkboks spikret til enden av stangen. I bunnen av
boksen hadde vi slått mange små hull med en spiker. Dette for at vann og luft skulle skifte plass. Vi fylte boksen med tørr
maurtue,holdt handa over maurtua og snudde boksen under vann.Vasset så ut langs båten, stakk stanga inn under båten,
snudde boksen, og maurtua fløyt opp under bunnen og ble delvis dratt inn i sprekkene på den gamle båten.
Dette holdt vi på med en stund, og med noe øsing klarte vi å holde båten flytende. Båten trutna, maurtua trutna og
båten ble tett også dette året.
Hilsen eier av AQUA 5. Asbjørn Bolager.
 
Gamle båtbilder: Innsendt av Helge M Pedersen.
bilde av h-102~1gammelt_bilde~1

 

Her ser vi tidl.PMF medlem Alf Brynildsen ved lille Arøya ca.1925-26img_new
Her ser vi turkomiteen samlet på vestre holme en gang på 80 tallet.

turkomiteen på 80 tallet

Jan Egil og Bente,Tor Helg(Tossi)og Arnhild,Sigmund(Siggen) og Wence, Petter og Eileen.
 
PMF`s styre tidlig på 80 tallet
styret 1981-1
Teksten under er avskrift av avisinnlegget. Porsgrunn Motorbåtforening har hatt årsmøte i
Sjømannsforeningens lokaler og valgt Sigurd Melby til ny formann etter Eystein Ellingsen
som fikk honør for sin innsats,særlig i jubileumsåret.Den 50 år gamle hederskronte forening
har nå 200 medlemmer. Vi har fortsatt et stort behov for både båt-og opplagsplasser,sier den
avtroppende formann Eystein Ellingsen. Vi må fortsatt mase på komunen for å få mere albuerom.
Utviklingen går i den retning at folk anskaffer seg større båter og trenger både båt- og
opplagsplass.Varaordfører Kristen Waaland som var til stede på årsmøtet, stiller seg positiv til saken.
Foreningen er også bekymmret over at muren svikter i Sundjordkanalen. Beboerne er også
bekymret over at farkostene deres ikke kan få vere i fred, sel ved Neptunbrygga.Selv om båten
ikke blir stjålet, utsettes den for hærverk og tyverier. Trolig må vi finne fram til en
vaktordning, sier Eystein Ellingsen som nå har stått som formann i to år.